EH opleiding Visser

Aantekening eerste hulp bij sport/wandelletsels

Deze module is voor jou bedoeld als je als EHBO’er wilt assisteren bij wandelevenementen. Maar natuurlijk kan iedere geïnteresseerde de module volgen!

Aantekening eerste hulp wandelletsels

Tijdens de cursus krijg je uitleg over de verband – en hulpmiddelen, die bij specifiek wandelletsel kunnen worden gebruikt. Ook wordt verteld over wanneer je welk middel gebruikt en met welk doel.

Je leert bijvoorbeeld een blaar op bal en hiel van de voet afplakken.

De cursus wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp. De nadruk ligt op de praktijk.
Bezitters van een geldig Diploma Eerste Hulp kunnen deze cursus volgen.

Eerste hulp bij sportletsels

Sporten is een gezonde bezigheid, toch krijgen sporters ook met sportletsels te maken. Als eerste hulp verlener heb je een belangrijke functie bij het beperken van de schade die sporters tijdens het sporten op kunnen lopen. Goede eerste hulp kan erger voorkomen. Het herstel van een sportblessure begint al op het moment dat de Eerste Hulp wordt geboden.

  • Tijdens de cursus leer je wat je moet doen, maar ook wat je vooral moet laten.
  • Je verkrijgt kennis van de meest voorkomende sportletsels, de oorzaken hiervan en de gevolgen.
  • Je leert de gevolgen van het sportletsel beperkt houden.
  • Je krijgt inzicht in de wijze waarop sportletsels kunnen worden voorkomen.
  • Je raakt op de hoogte van effectieve blessure preventieve maatregelen.

De cursus wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp. De nadruk ligt op de praktijk. De instructeur toetst gedurende de opleiding of je de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Het zwaartepunt van de toetsing ligt op de praktijk. Er wordt gelet op je geschiktheid om in de praktijk als eerste hulp verlener op te treden. Indien je in het bezit bent van een diploma Eerste Hulp, ontvang je de aantekening Eerste Hulp bij Sportongevallen/Eerste Hulp bij Wandelletsel op je diploma.