EH opleiding Visser

Eerste hulp

Waarom een EHBO cursus?

 • Omdat je het nodig hebt voor je werk
 • Je wilt EHBO-er zijn bij sport evenementen of andere activiteiten
 • Je wilt kunnen helpen als er in je omgeving iets gebeurt.

Wie geeft de cursus?

De cursus wordt gegeven door een gecertificeerde instructeur Eerste Hulp.

Om het oefenen zo ‘echt’ mogelijk te maken worden lotusslachtoffers ingeschakeld. De lotusslachtoffers spelen bijvoorbeeld dat ze een ongeval hebben gehad en iemand uit de groep moet naar zijn beste kunnen eerste hulp verlenen.

Wat houdt de cursus in?

Bij de cursus eerste hulp leer je wat je moet doen, maar ook wat je vooral moet laten. Je leert de theorie en het toepassen daarvan.

We behandelen bv het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen. Het is vaak een actie-reactie en dat maakt de cursus boeiend en dynamisch. Als de cursus is afgerond, mag je je een volwaardig eerstehulpverlener noemen.

De cursus bestaat uit een aantal sessies. In overleg spreken we af hoeveel sessies nodig zijn.

Je kunt ook het theorie boekje van het oranje kruis aanschaffen om alles rustig na te kunnen lezen.

Onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden:

 • Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 • Emotionele reacties
 • Eerste Hulp verlenen en de kans op infectie
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Actieve bloedingen
 • Shock
 • Wonden
 • Elektriciteitsletsels
 • Kneuzing en verstuiking

 

 
 • Botbreuken en ontwrichtingen
 • Letsels van oog, neus en oor
 • Tandletsel en tand door lip
 • Oververhitting
 • Onderkoeling
 • Bevriezing
 • Vergiftigingen
 • Steken en beten
 • Verband- en hulpmiddelen

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen met een theoretisch en praktisch deel. Je moet hiervoor minstens 15 jaar oud zijn. Op het examen moet je je kunnen legitimeren.
Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een examenteam, bestaande uit een reanimatie-instructeur, een instructeur eerste hulp en met inschakeling van 2 Lotusslachtoffers.  Het Diploma Eerste Hulp is 2 jaar geldig en wordt telkens voor 2 jaar verlengd.

Na de cursus

Je kunt je  kennis van eerste hulp verder uitbreiden met de modules:

 • Eerste Hulp aan kinderen
 • Eerste Hulp bij Wandelletsel
 • Eerste Hulp bij Sportongevallen.

Eerste hulp aan kinderen kan ook worden gevolgd, zonder eerst de EHBO cursus te hebben gedaan.