EH opleiding Visser

Eerste hulp aan kinderen (EHAK)

Waarom eerste hulp aan kinderen

  • Je werkt of sport met kinderen
  • Je wilt je eigen kinderen kunnen helpen

Wat houdt de cursus in?

Tijdens de cursus krijg je inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen, die van belang zijn voor de eerstehulpverlening, zoals:

  • lichaamsbouw
  • gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval/ziekte
  • de manier waarop hierop het best kan worden gereageerd

Je leert hoe Eerste hulp te verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen.
Je krijgt inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen en kinderen bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.

Certificaat Eerste Hulp aan Kinderen

De opleiding wordt afgesloten met een toets. Deze kan door de eigen instructeur worden afgenomen, indien deze aan de eisen van Het Oranje Kruis voldoet. Dan wordt beoordeeld of je de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Het zwaartepunt voor de toets ligt op de praktijk.

Wanneer de toets succesvol is afgerond ontvang je het geregistreerde certificaat Eerste Hulp aan kinderen.
Indien je al in het bezit bent van een diploma Eerste Hulp komt de registratie Eerste Hulp aan Kinderen op het geldige diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis te staan